Vlaamse Studie en Vormingskring

 

Startpagina  |  Gespreksavonden  |  Andere activiteitenBestuur  |  Voorstelling VSVK

 
 
 
Voorstelling VSVK

Op 29 september 1976 werd de Vlaamse Studie en Vormingskring, het geesteskind van Erik Vandewalle en dr. Niko Proesmans op de sporen gezet. 

De vereniging brengt een pluralistisch programma dat jaarlijks een cyclus van zes gespreksavonden en/of panelgesprekken omvat. Daarnaast worden ook cursussen "kunstzinnige vorming", bedrijfsbezoeken en bezoeken aan tentoonstellingen... georganiseerd. Wie zich abonneert, kan gratis de gespreksavonden bijwonen en ontvangt het VSVK - activiteitenblad.

 

 

Uw e-mailadres kan u bezorgen aan j.deknudt@skynet.be.

 Activiteitenblad VSVK

In september en januari verschijnt er een activiteitenblad van VSVK. Wie een activiteitenblad wenst te ontvangen, kan zijn/haar naam en adres opgeven aan het secretariaat. Het activiteitenblad is ook raadpleegbaar op deze webstek: 

Abonnement

Abonnement voor zes lezingen: schrijf 10 euro over op rekening BE 26 7512 0061 4329. Gelieve om praktische redenen uw abonnement via overschrijving te hernieuwen.  

Elektronische nieuwsbrief

Hieronder kan u een e-mailadres ingeven zodat u automatisch op de hoogte gebracht wordt van de gespreksavonden, (bedrijfs)bezoeken en andere VSVK-activiteiten.: klik hier voor de inschrijvingspagina.